vesela09
В. Тонева, България, 1 Януари, 2001, Жена, София
Пълно описание